top of page

​資格

​有資格者

不動産鑑定士 1名 

一級建築士 1名 

二級建築士 4名

測量士 9名 

測量士補 3名 

技術士 1名

補償業務管理士 17名  

一級土木施工管理技士 1名

​畑地かんがい技士 1名

宅地建物取引主任者 3名

bottom of page